KCN CƠ KHÍ Ô TÔ


Tỉnh lộ 8, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh
Nguồn: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
Đang cập nhật

Yêu cầu thông tin