KCN TÂN BÌNH - BÌNH DƯƠNG


KCN Tân Bình - Bình Dương, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Diện tích đất: 352.0 ha
Đã bàn giao
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Yêu cầu thông tin