CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI MAPWAY.VN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu mapway.vn thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Phục vụ cho việc quản lý bán hàng hóa/ dịch vụ, quảng cáo … trên mapway.vn
 • Phạm vi sử dụng thông tin: cam kết chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi công việc bán hàng hóa, dịch vụ
 • Thời gian lưu trữ thông tin: kể từ ngày có đơn hàng đến khi khách hàng hoàn tất thanh toán.
 • Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người tiêu dùng: Chỉ ban quản trị Website mapway.vn mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin: Website mapway.vn- Công ty TNHH Công nghệ Mapway Việt Nam – Tầng 14, toàn nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh. Email: [email protected]
 • Phương thức, công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên Website mapway.vn: Mỗi người dùng được cấp 01 tài khoản trên Website mapway.vn. Theo đó, người dùng có thể quản lý và vào chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên website.
 • Những thông tin cá nhân người dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.
 • Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương mại điện tử của mapway.vn, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên Website mapway.vn

Xin phép người tiêu dùng khi thu thập thông tin cá nhân:

 • Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin
 • Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn….
 • Mapway.vn có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau bằng cách gửi email, tin nhắn…cho phép hoặc không cho phép:
  • Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;
  • Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.
 • Trong các trường hợp sau thì Sàn GD TMĐT mapway.vn không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin:
  • Những thông tin tại form đăng ký thành viên
  • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng sử dụng dịch vụ giữa hai bên

Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

 • Mapway.vn phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của người tiêu dùng với đúng mục đích, phạm vi đã thông báo trừ trường hợp sau:
  • Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng
  • Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin
  • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật
  • Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba
  • Không spam gửi email hay tin nhắn tới khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối việc nhận email hoặc tin nhắn trong danh sách.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân:

 • Mapway.vn có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:
  • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
  • Sử dụng thông tin trái phép
  • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp thông tin cá nhân người tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo: mapway.vn sẽ là đơn vị trung gian đứng ra tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng. Khi phát hiện sự vi phạm, người dùng có thể gửi khiếu nại về trụ sở Công ty TNHH Công Nghệ Mapway Việt Nam. Mapway.vn sẽ xem xét và hỗ trợ cùng với người tiêu dùng đứng ra làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.
 • Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu dùng, mapway.vn sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân:

 • Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu Mapway.vn thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình
 • Mapway.vn có nghĩa vụ thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân.

BAN QUẢN TRỊ MAPWAY.VN